A Társulásról

A Társulás létrejöttét tulajdonképpen egy szerencsés véletlen találkozásnak köszönhetjük, ismeretlenül szólítottuk meg egymást évekkel ezelőtt egy szakmai rendezvényen. Mint utóbb azonban kiderült, véletlenek - a mi szakmánkban legalábbis – nincsenek...

3 évvel a találkozás után a baráti kapcsolat szakmai összhanggá érett, melynek eredményeként 2020. szeptember 28. napján megalapítottuk a Kékesi Papp & Társai Ügyvédi Társulást.

Tettük mindezt, a szakmai szinergiák kihasználása mellett alapvetően azzal a céllal, hogy

> bebizonyítsuk, az ügyvédi tevékenység lehet több önmagánál... több mint egy, a szolgáltatószektorban megvalósuló professzionális tevékenység, valami ami megfelelő kezekben valós társadalmi értéket teremt... célünk, hogy ebbéli meggyőződésünket gyakorlati tartalommal töltsük fel: hogy egy válás ne legyen az azt átélő gyermek végleges érzelmi traumája; hogy az ügyvédi szakértelem sokkal szélesebb társadalmi rétegekhez érhessen el, hogy a gazdasági életben már a cégalapításnál kiemelt figyelem összpontosuljon a környezetileg fenntartható szervezeti felépítésre és működésre, vagy hogy érdemi részt vállaljunk a mammutvállalatok adatkezelési önrendekezésünk felszámolása iránt tett lépései elleni harcban, és a sort hosszan folytathatnánk...;

> kettőnk vezetésével egy különösen széles szakmai szolgáltatás-portfolio jöhessen létre, melynek eredményeként ügyfeleink alapvetően egy kézből kaphassanak segítséget változatos jogi és egyéb kapcsolódó ügyeikben;

> hangot adjunk abbéli meggyőződésünknek, hogy a szakmai maximalizmus mellett az emberi faktor is legalább olyan fontos szerepet játszik egy jogügyletben, mert a kommunikáció színvonala döntő tényező lehet a megbízás sikerét tekintve és az ügyek és ügyfelek iránti feltétlen elkötelezettség hosszú távú együttműködések és akár barátságok alapját teremtheti meg.

Ügyvédi munkánkat könyvvizsgáló, adószakértő, pszichológus és coach szakértők segítik együttműködő partnerekként.
 

Dr. Kékesi Melinda (MBA)Ügyvédi tevékenységemet megelőzően, hosszú évekig a hazai és nemzetközi üzleti életben dolgoztam, mert hittem abban, hogy szakmai munkát hitelesen csak széleskörű gyakorlati tapasztalat mentén lehet végezni. Az üzleti, gazdasági jog mellett a praxisomban végül a családjog is ugyanekkora hangsúlyt kapott, változatos, akár határon átnyúló családjogi ügyekben látom el magánszemélyek peres és peren kívüli képviseletét.

Társadalmi felelősségvállalás keretében 2019 óta az Édesanyák közösség jogi szakértőjeként adok ügyvédi tanácsot pro bono.

Jogi diplomámat a Miskolci Egyetemen szereztem 2008-ban, az IBS-en ugyanebben az évben vettem kézhez nemzetközi kapcsolatok diplomámat, majd 2015-ben a Corvinus Egyetemen MBA minősítést szereztem, jelenleg az ELTE családjogi szakjogász hallgatója vagyok.

A magyarral megegyező színvonalú jogi szolgáltatást nyújtok angol nyelven.
 

Dr. Papp Dániel (LL.M.)A Társulás létrehozását megelőzően több mint 2 éven át az Ernst & Young (EY) budapesti irodájának ügyvédjeként szereztem széleskörű gyakorlati tapasztalatot, alapvetően a pénzügyi szabályozási, „compliance” és adatvédelmi szolgáltatások területén.

Ezt megelőzően jogtanácsosként dolgoztam a Magyar Nemzeti Bankban, ahol a szabályozói látásmódot eredményező pénzügyi jogi (FinTech), fogyasztóvédelmi és tőkepiaci gyakorlatra tettem szert.

A nemzeti bankban töltött évek alatt volt lehetőségem számos szakmai kurzust teljesíteni, elvégeztem többek között a Central European University „Capital Markets and Securities Regulation” részképzését 2015-ben, illetve a Joint Vienna Institute „Central Banking Legal Frameworks” tanfolyamát 2016-ban.

Szakjogászi (LL.M.) képesítésemet a LUND University-n szereztem „European Business Law” szakirányon 2014-ben.

Jogi diplomámat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán szereztem 2012-ben.

A magyarral megegyező színvonalú jogi szolgáltatást nyújtok angol nyelven.
 

Write us a message!

You can send us a message using the form below.
 

  CONTACT

   
   

  Write us a message!

  You can send us a message using the form below.
   

   CONTACT